جدول پخش هفتگی سریال ها

×
وینا دانلود مرجع دانلود فیلم و سریال کره ای

جدول پخش هفتگی سریال ها

سریال های کره ای

دانلود سریال کره ای Do Do Sol Sol La La Sol – سریال کره ای دو دو سول سول لا لا سول

دو دو سول سول لا لا سول

Do Do Sol Sol La La Sol

قسمت 16 و زیرنویس 16 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Tale of the Nine-Tailed – دانلود سریال افسانه نه دم

افسانه نه دم

Tale of the Nine-Tailed

قسمت 14 و زیرنویس 14 اضافه شد

Rating : 9.0

دانلود سریال More Than Friends – دانلود سریال بیشتر از دوستان

بیشتر از دوستان

More Than Friends

قسمت 15 و زیرنویس 14 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Fly Dragon – دانلود سریال پرواز کن اژدها

پرواز کن اژدها

Fly Dragon

قسمت 08 و زیرنویس 07 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Private Life – دانلود سریال زندگی خصوصی

زندگی خصوصی

Private Lives

قسمت 16 و زیرنویس 16 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال The Spies Who Loved Me – دانلود سریال جاسوس هایی که دوستم داشتند

جاسوس هایی که دوستم داشتند

The Spies Who Loved Me

قسمت 10 و زیرنویس 10 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Kairos – دانلود سریال کایروس

کایروس

Kairos

قسمت 08 و زیرنویس 08 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Birthcare Center – دانلود سریال مرکز مراقبت پس از تولد

مرکز مراقبت پس از تولد

Birthcare Center

قسمت 08 و زیرنویس 08 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Live On – دانلود سریال پخش زنده

پخش زنده

Live On

قسمت 02 و زیرنویس 02 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Penthouse: War in Life – دانلود سریال پنت هاوس: جنگ در زندگی

پنت هاوس: جنگ در زندگی

Penthouse: War in Life

قسمت 09 و زیرنویس 09 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Please Dont Date Him – دانلود سریال لطفا با آن مرد ملاقات نکن

لطفا با آن مرد ملاقات نکن

Please Don’t Date Him

قسمت 03 و زیرنویس 02 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال کره ای استارت آپ – دانلود سریال کره ای Start-Up

استارت آپ

Start-Up

قسمت 12 و زیرنویس 12 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Homemade Love Story – دانلود سریال خانه شکوفه عشق

خانه شکوفه عشق

Homemade Love Story

قسمت 20 و زیرنویس 17 اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Take Revenge – دانلود سریال انتقام گرفتن

انتقام گرفتن

Take Revenge

قسمت 02 و زیرنویس اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال The In-Laws – دانلود سریال فامیل های همسر

فامیل های همسر

The In-Laws

قسمت 00 و زیرنویس اضافه شد

Rating : NA

دانلود سریال Search – دانلود سریال جست و جو

جست و جو

Search

قسمت 10 و زیرنویس 10 اضافه شد

Rating : 8.6

دانلود سریال No Matter What They Say – دانلود سریال مهم نیست چی میگن

مهم نیست چی میگن

No Matter What They Say

قسمت 15 و زیرنویس اضافه شد

Rating : NA

سریال های خارجی

دانلود سریال The Stand 2020 | سریال ایستادگی

ایستادگی

The Stand

قسمت 00 از فصل اول

Rating : NA

دانلود سریال استار گرل | سریال Stargirl

استار گرل

Stargirl

قسمت 04 از فصل اول

Rating : NA

دانلود سریال Snowpiercer – دانلود سریال برف شکن

برف شکن

Snowpiercer

قسمت 04 از فصل اول

Rating : NA

دانلود سریال A Lie to Die For – سریال دروغی برای مردن

دروغی برای مردن

A Lie to Die For

قسمت 13 از فصل اول

Rating : 6.1

دانلود سریال Penny Dreadful: City of Angels – سریال پنی دردفول شهر فرشتگان

پنی دردفول شهر فرشتگان

Penny Dreadful: City of Angels

قسمت 08 از فصل اول

Rating : 6.5

دانلود سریال The 100 فصل هفتم – دانلود سریال ۱۰۰ فصل ۷

100

The 100

قسمت 04 از فصل هفتم

Rating : 7.7

دانلود سریال I Know This Much Is True

من میدانم که این درست است

I Know This Much Is True

قسمت 05 از فصل اول

Rating : 7.8

دانلود سریال Rick and Morty | سریال ریک اند مورتی

ریک و مورتی

Rick and Morty

قسمت 10 از فصل چهارم

Rating : 9.3

دانلود سریال Interrogation – دانلود سریال بازجویی

بازجویی

Interrogation

قسمت 10 از فصل اول

Rating : 7.3

دانلود سریال The Flash | سریال فلش

فلش

The Flash

قسمت 19 از فصل ششم

Rating : 7.8

دانلود سریال The Rookie | سریال تازه کار

تازه کار

The Rookie

قسمت 19 از فصل دوم

Rating : 8.0

۹-۱-۱: Lone Star

ستاره تنها ۹۱۱

9-1-1: Lone Star

قسمت 18 از فصل دوم

Rating : 6.3

دانلود سریال The Plot Against America – دانلود سریال توطئه علیه آمریکا

توطئه علیه آمریکا

The Plot Against America

قسمت 03 از فصل اول

Rating : 7.2

دانلود سریال Dispatches from Elsewhere – دانلود سریال اعزام از جاهای دیگر

اعزام از جاهای دیگر

Dispatches from Elsewhere

قسمت 06 از فصل اول

Rating : 6.5

دانلود سریال Breeders – دانلود سریال پرورش دهندگان

پرورش دهندگان

Breeders

قسمت 06 از فصل اول

Rating : 7.0

دانلود سریال Empire – دانلود سریال امپراطوری

امپراطوری

Empire

قسمت 00 از فصل ششم

Rating : 7.4

دانلود سریال What We Do in the Shadows | دانلود سریال آنچه در تاریکی انجام میدهیم

آنچه در تاریکی انجام میدهیم

What We Do in the Shadows

قسمت 02 از فصل دوم

Rating : 8.4

دانلود سریال Legacies | سریال لگاسی

لگاسی

Legacies

قسمت 15 از فصل دوم

Rating : 7.5

زمان های ذکر شده، صرفاً زمان شروع پخش سریال در شبکه می باشد و به منزله زمان قرار گیری در سایت وینا دانلود نیست